1) podaj przykłady powiązań gospodarstwa domowego z innymi podmiotami systemu gospodarczego
2)odszukaj w roczniku statystycznym sredni dochów gospodarstwa domowego w Polsce.Przedstaw strukture dochodow i wydatkow aktualny
3) podaj różnicę jakie mozna zaobserowowac pomiedzy wydatkami gospodarstwa domowego prowadzonego przez rodzine z małym dzieckiem a wydatkami gospodarstwa domowego emeryta

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-27T16:21:03+01:00
Gospodarstwo domowe- tworzą osoby wspólnie zamieszkujące i wspólnie się utrzymujące. Najczęściej osoby te sa połączone więzami rodzinnymi.
Najwięcej jest gospodarstw domowych tworzonych przez jedną osobę (25%) lub dwuosobowych (23%). Najmniejszy udział mają gospodarstwa składające się z pięciu osób i więcej (14%).
Źródła dochodów:
dochód z pracy najemnej (47,7%)
emerytury (17%)
dochód z pracy na własny rachunek (8,6%)
inne świadczenia pomocy społecznej (7,9%)
renty (7,3%)
pozostałe dochody (5,5%)
dochód z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie (5,4%)
dochód z własności i wynajmu budynku (0,3%)
Wydatki gospodarstw domowych:
użytkowanie mieszkania i nośniki energii (24,7%)
żywność i napoje bezalkoholowe (19,3%)
transport (10,6%)
rekreacja i kultura (7,3%)
napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (6,5%)
zdrowie (4,7%)
odzież i obuwie (4,5%)
wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (4,5%)
łączność (3,2%)
restauracje i hotele (3%)
edukacja (1,7%)
inne towary i usługi (10%)

Działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza (produkcyjna) handlowa budowlana usługowa oraz działalność polegająca na poszukiwaniu rozpoznawaniu i eksploatacji zasobów naturalnych a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.