Prosze o odpowiedź na te pytania ;]
[pilne]
1. Gdzie,kiedy i dlaczego zebrał siętańczący kongres,co na nim ustalono?
<zasady>, kto miał przestrzegać trzech zasad?
2. Co to rewolucja przemysłowa, wymień wynalazki i ich wylalazców z początku XIX w.?
3. Jakie gałęzie przemysły rozwineły się z wiązku z rewolucją przemysłową i gdzie ?
4. Wymień ideologie i ich główne cechy ?

z góry dziei :*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T16:13:14+01:00
1. Tańczący kongres - tak określano obrady kongresu wiedeńskiego, gdzie większość decyzji politycznych zapadała na balach lub prywatnych przyjęciach. Kongres wiedeński miał miejsce w Wiedniu (Austrii) i trwał od września 1814 do września 1815. W obradach kongresu uczestniczyło 16 państw. Ale decydujący głos miały: Anglia, Austria, Francja, Prusy, Rosja. Główne decyzje polityczne kongresu to:
- Restauracja
- Zasada równowagi
- Legitymizm
Decyzje terytorialne:
- utworzenie miast Związku Niemieckiego
- powstało Królestwo Zjednoczonych Niderlandów
- utworzono Królestwo Polskie
2. Rewolucja Przemysłowa - gwałtowny skok w produkcji spowodowany przejściem z przemysłu manufakturowego do zmechanizowanego. Rozpoczęła się w XVIII w. w Anglii, a w XIX w. objęła Europę Zachodnią i USA.
Wynalazki:
- maszyna parowa (James Watt)
- ogniwo galwaniczne (Aleksander Volt)
- parowiec (Robert Fulton)
- pierwsza linia kolejowa (George Stephenson)
- telegraf (Samuel Morse)
- aparat fotograficzny (Louis Jacques Deguerre)
3. Anglia, Belgia, Francja, Prusy.
4. Liberalizm (głosił ograniczenie roli państwa do minimum na rzecz wolności słowa, wyznania), Druk karboniczny (głosił walkę o sprawiedliwość społeczną), Romantyzm (Głosił wyższość uczuć nad rozumem), Drapieżny kapitalizm (polegał na wyzysku właścicieli fabryk, robotników i dzieci), Socjalizm i komunizm (gwarantował równość wszystkich obywateli oraz sprawiedliwy podział pracy; głosiła zniesienie wszelkiej własności prywatnej).