Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T15:51:45+01:00
Hi!
I'm crazyid and I'm fifteen. I'm attending (tu wpisz patrona szkoły,np. Lecha Bądkowskiego) Elementary School in ......(twoja miejscowośc gdzie uczęszczasz do szkoły).I'm in the 6th grade. My favourite subjects at the school are learning polish launguage and english of course . I like maths as well but I dislike biology so far because I have enough of learning new types of plants and cells.
I usualy start school at eight o'clock. In my tipical day I have got 6 or 7 lessons. I often eat my second breakfast or lunch at the break between lessons. Three times a week I have lessons in the afternoon.
I finish my school at 14.20 but in fact at 14.30. After school I sometimes go to swimming pool or I do my homework. In the end of my article I want to say that I do my homework at 6pm in my room.

Cześć!
Jestem crazeid i mam 15 lat. uczęszczm do szkoły imienia.... w...Jestm w szóstej klasie. Moimi ulubionymi tematami w szkole są uczenie się języka polskiego i język angielski oczywiście. Lubię równiez matme ale nie lubię biologii(przyrody) jak na razie ponieważ mam dośc uczenia sie nowych typów roslin i komórek. Zazwyczaj zaczynam szkołę o 8. W moim typowym dniu mam 6 lub 7 lekcji. Często jem drugie śniadanie lub lancz na przerwie między lekcjami. Trzy razy w tygodniu mam lekcje po południu. Kończę szkołę o 14.20 po południu ale w rzeczywistości o 14.30. Po szkole czasem chodzę na basen albo odrabiam lekcje. na zakończenie mojego artykułu pragnę powiedzieć że robię lekcje o 6 po południu w moim pokoju
.