1 Korzystając z szeregu aktywności metali, ustal, który z metali jest aktywniejszy:
a) magnez czy żelazo
b) cynk czy glin
c)miedź czy srebro
d) bizmut czy ołów
2 Korzystając z szeregu aktywności metali, ustal, które z metali będą reagowały z kwasem solnym, wypierając z niego wodór. Napisz odpowiednie równanie reakcji:
a) cynk
b) miedź
c) rtęć
d) magnez
e) wapń
f) antymon
g) platyna
h) nikiel
i) potas
DZIĘKI:*****

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T14:58:19+01:00
A) magnez
b) glin
c)miedź
d) ołow
2
a) cynk 2HCl + Zn --> ZnCl2 + H2
b) miedź nie
c) rtęć nie
d) magnez 2HCl + Mg --> MgCl2 + H2
e) wapń 2HCl + Ca --> CaCl2 + H2
f) antymon nie
g) platyna nie
h) nikiel Ni + 2HCl --> NiCl2 + H2
i) potas 2HCl + 2K --> 2KCl + H2


3 2 3