1. Podaj przykłady trzech par populacji powiązanych zależnością przynoszącą korzyści jednej populacji , a nieszkodzącą drugiej.
1) .................................
2) .................................
3) .................................

2.Podaj przykłady trzech par populacji powiązanych zależnością przynoszącą obu populacjom korzyści , lecz niebędącą ścisłym związkiem miedzy nimi.
1) .................................
2) .................................
3) .................................

3.Podaj przykłady trzech par populacji powiązanych zależnością symbiotycznymi. W parze podkreśl tę populację , która jest całkowicie zależna od drugiej. Jeżeli w twoim przykładzie istnieją zależność obustronna- podkreśl obie.
1) .................................
2) .................................
3) .................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-29T17:29:58+01:00
1.
1. mrowki rybiki
2. czlowiek bakterie jelitowe
3. pierscienice karaby

2. 1. ukwial rak pustelnik
2. bąkojad nosorożec
3. mrowki mszyce

3. podkreslic w kazdym przypadku oba
1.glony grzyby
23. jukka wloknista motyl pronuba
3. mrowki z Am. poludn. i grzyby
3 5 3