PROSZĘ O PODANIE OBLICZEŃ I ODPOWIEDZI <PILNE>

Zad.1
spośród liczb: 0,03; 0,21; 1,3; 3,5; 6,02; 23,4 dobierz takie:
a) których iloczyn jest mniejszy od 1,
.............................................................................................
b)których iloczyn jest większy od 4,5.
.............................................................................................
Zad.2
Oto fragment cennika w sklepie ,,Warzywko"

Marchew(1kg).......1,90zł
Ogórki(1kg).........2,10zł
Pomidory(1kg)........4zł
Papryka czerwona(1kg)........6,50 zł
Papryka zielona(1kg)...........5,40zł
Ziemniaki(1kg)..............1,95zł
Mandarynki(1kg)...........3,95zł
Pomarańcze(1kg)..........3,50zł

Babcia wysłała wnuczkę Anię po zakupy. W sklepie Ania spotkała Ewę. Oblicz, której zostało więcej reszty i podaj o ile, jeżeli obie miały po 20 zł. a kupiły następujące produkty:
ANIA: 0,5kg. pomidorów, 3 kg ziemniaków, i 0,5 kg ogórków
EWA: 2 kg ziemniaków, 1kg mandarynek i 0,5 kg papryki zielonej

Obliczenia:

Zad.3
Sprawdż rachunkiem:
a) Czy siedem zł wystarczy, żeby kupić w sklepie ,,warzywko'' 3kg marchwi i 1 kg ogórków.
Obliczenia:

b)Co kosztuje więcej:czy 2,5 kg marchwi, czy 3/4kg papryki czerwonej??
Obliczenia

Zad.4
Uzupełnij zapisane działania (znak i liczbę) tak, aby otrzymać równości prawdziwe
a)3,1.... ..........=310000 b)0,003..... .........=0,3
c)5,31..... ..........=0,531 d) 1,73..... .........=0,0173

Zad.5
Według danych wikipedii, najgłębsze jezioro świata to rosyjski Bajkał aż 1,62km głębokości. Najgłebsze polskie jezioro Drawsko ma głębokość 79,7m. Sprawdź rachunkiem, czy to prawda żę Bajkał jest ponad 20 razy głębszy od Drawska??
Obliczenia:


1

Odpowiedzi

2010-03-25T15:53:14+01:00
1).

a).
0,03*0,21=0,0063 <1
0,03*1,3=0,039 <1
0,03*3,5=0,105 <1
0,03*6,02=0,1806 <1
0,03*23,4=0,702 <1
0,21*1,3=0,273 <1
0,21*3,5=0,735 <1

b).
0,21*23,4=4,914 >4,5
1,3*3,5=4,55 >4,5
1,3*6,02= 7826 >4,5
1,3*23,4= 30,42 >4,5
3,5*6,02=21,07 >4,5
3,5*23,4=81,9 >4,5
6,02*23,4=140,868 >4,5

2).
Ania:
0,5kg pomidorów:
4zl-1kg
x zł-0,5kg
4*0,5=x
x=2zł

3kg ziemniaków
1,95*3=5,85

0,5 kg ogórków
1kg- 2,1
0,5-x
x=2,1*0,5
x=1,05zł

2zł+5,85zł+1,05zł=8,9zł

obliczanie reszty:
20-8,9=11,1

Ewa:
2kg ziemniaków:
2*1,95=3,9
1kg mandarynek
3,95

0,5kg zielonej papryki:
1kg-5,4zł
0,5kg-x
x=2,7zł

3,9+3,95+2,7=10,55
Obliczanie reszty:
20-10,55=9.45

11,1-9,45=1,65

Odp: Ani zostało o 1,65 zł więcej reszty niż Ewie.

3)
a. 3*1,90+2,10=7,8
odp. nie starczy 7zł.

b).
1 kg marchewki:
1kg-1,9
2,5kg-x
x=1,9*2,5
x=4,75

3/4 papryki czerwonej: (3/4=0,75)
1kg-6,5
0,75kg- x
x=6,5*0,75
x=4,875

odp. droże jest 3/4 kg czerwonej papryki

4).
a). 3,1 *100000= 310000
b). 0,003*100= 0,3
c). 5,31*0,1=0,531
d). 1,73*0,01= 0,0173

5).
Bajkał: 1,62km=1620m
Drawsko: 79,7m

1620m:20=81m

79,7≈80

81>80
Odp. Bajkał jest ponad 20 razy głębszy od Drawska.


10 4 10