Odpowiedzi

2010-03-25T16:17:52+01:00
FRANCJA
Całe wieki Francja była jednym z największych mocarstw kolonialnych i gospodarczych na świecie. Mimo utraty wielu zamorskich terytoriów, które po II wojnie światowej uzyskały niepodległość, nadal jest jedną z największych potęg gospodarczych na świecie.

Warunki naturalne
Na terenia Francji przeważają płaskie i pagórkowate niziny, a niektóre obszary w ich obrębie ze względu na charakterystyczną budowę geologiczną nazywane są basenami (np. Basen Paryski, Akwitański). Znajdują sie tam także wyzyny i młode góry fałdowe - Alpy.
Przez jej terytorium płynie tez wiele rzek: Sekwana, Loara, Ren oraz Rodan.
Do Francji należą liczne niewielkie wyspy europejskie, spośród których największą jest Korsyka.
W przeważającej części kraju panuje klimat umiarkowany morski, natomiast na wybrzeżach panuje klimat śródziemnomorski.

LUDNOŚĆ
Francja jest jednym z najludniejszych krajów Europy charakteryzującym się znaczną gęstością zaludnienia i małym przyrostem naturalnym.
W miastach mieszka 73%ludności. Paryż zamieszkuje aż 1/6 ludności. duze miasta to też Lyon i Marsylia.

GOSPODARKA
Francja zajmuje piate miejsce na liscie największych potęg gospodarczych świata. W tworzeniu dochodu narodowego najwiekszy udział mają usługi oraz przemysł przetwórczy.
Do największych bogactw mineralnych należą:
-rudy żelaza wydobywane w Lotaryngii
-boksyty wydobywane w Prowansji
-rudy uranu wystepujące w Masywie Centralnym i Wogezach.
Przemysł jest bardzo nowoczesny i zróśnicowany. Oprócz energetyki ogromną rolę odgrywahutnictwo żelaza, hutnictwo aluminium oraz cynku i ołowiu.
2 5 2