1. Oblicz długości odcinków AB i CD, jeżeli A=(-3,2), B=(7,2), C=(-2,1), D=(3,4)

2. Punkt E jest środkiem boku AB kwadratu ABCD o polu 36. Oblicz długość odcinka CE

3. Pole trójkąta równobocznego wynosi 9 pierwiastek 3. Oblicz wysokość tego trójkąta.

4. Jeden z boków prostokąta ma długość 9 cm, a jego przekątna jest o 3cm dłuższa od drugiego boku. Oblicz pole i obwód tego prostokąta oraz długość jego przekątnej.

1

Odpowiedzi

2010-03-25T15:34:43+01:00
1. |AB|=√(7-(-3))²+(2-2)²=√(7+3)²+0²=√10²+0=√100=10
|CD|=√(-2-3)²+(1-4)²=√(-5)²+(-3)²=√25+9=√34
2. Nie wiem jak zrobić sory
3.P=9√3
h=a√3kreska ułamkowa przez 2=√27×√3kreska ułamkowa przez 2
h=√81 kreska ułamkowa przez 2 = 3√9kreska ułamkowa przez 2
14 3 14