Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T15:32:37+01:00
Zapisz funkcję kwadratową w postaci ogólnej
a) f(x) = (x-5)²
f(x)= x²-10x+25
b)y= -2(2x+7)²
y= -2(4x²+28x+49) = -8x²+56x+98
c) f(x) = 4(-3x-1)²
f(x)=4(9x²+6x+1) = 36x²+24x+4

Wyznacz współrzędne wierzchołka paraboli.
a) y=2x² +4x +1
b) y=-3x² +5x +2

wzory na współrzędne :
p= -b/2a
q=-Δ/4a

a)
Δ=16-8=8
p= -4/4= -1
q= -8/8 = -1

b)
Δ=25+24=49
p= -5/-6 = 5/6
q= -49/-12 = 49/12 = 4 1/12