Bardzo proszę o przetłumaczenie poniższego tekstu na język angielski.

Stonehenge jest to jedna z najsłynniejszych, europejskich budowli megalitycznych, pochodząca z epoki neolitu oraz brązu.Znajduje się w odległości 13 km od miasta Salisbury w hrabstwie Wiltshire w południowej Anglii. Składa się z wałów ziemnych otaczających duży zespół stojących kamieni. Obiekt od 1986 jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO


3

Odpowiedzi

2010-03-25T15:15:57+01:00
The Stonehenge is this one of the most the most famous, European megalithic buildings, come from with epoch of Neolithic age the as well as bronze.The Wiltshire is in distance 13 km from city of Salisbury in county in south England. It consists from earth surrounding the large team ramparts of standing stones. Object from UNESCO 1986 be written on list of world heritage
2010-03-25T15:19:53+01:00
Stonehenge is one of the most famous European megalithic monuments, dating from the Neolithic and brązu.Znajduje at a distance of 13 km from the city of Salisbury in Wiltshire in southern England. It consists of embankments surrounding a large pool of standing stones. Facility since 1986 is inscribed on the UNESCO World Heritage Site
2010-03-25T15:22:02+01:00
Stonehenge is one of the most popular european megalithic buildings, dating from the Neolithic and Bronze Age.It's located 13km from the city of Salisbury in Wiltshire in southern England.It consists of embankments surrounding a large pool of standing stones.The building from 1986 is a UNESCO World Heritage Site.


No problem: )