1. Która z liczb jest roziązanianiem równania 2(x-1)+x=x-3(2-3x).
2. Wskaż liczbę której 4% jest równe 8.
3. Trzeci wyraz ciągu geometrycznego jest równy 4 a czwarty wyraz tego ciągu jest równy -2. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy...??

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-30T13:15:06+01:00
1)2x-2+x=x-6+9x;3x-2=10x-6;-7x=-4;x=4/7 2)0,04x=8;x=200 3)pierwszy wyraz ciągu =16