Odpowiedzi

2009-10-29T17:16:48+01:00
O gadach:

Gady (Reptilia), gromada kręgowców, której największy rozkwit przypadł na erę mezozoiczną, z 18 znanych rzędów gadów większość wymarła w końcu ery mezozoicznej; obecnie żyją tylko 4: żółwie, krokodyle, hatterie i gady łuskonośne, które dzielą się na dwa podrzędy: jaszczurki i węże, łącznie współcześnie żyje do 7000 gatunków gadów.
Systematyka gadów nie jest ostatecznie ustalona. Współcześnie są traktowane jako grupa parafiletyczna, obejmująca owodniowce po wyłączeniu najbardziej zaawansowanych ewolucyjnie grup: ssaków i ptaków. Główny podział gadów - na linie synapsydów i diapsydów - nastąpił już w karbonie. Linia synapsydowa (tzw. gady ssakokształtne) dała w triasie początek ssakom, a diapsydowa podzieliła się na lepidozauromorfy (w tym łuskonośne i hatterie) i archozauromorfy (gady naczelne, z których wywodzą się m.in. tekodonty, krokodyle, pterozaury, dinozaury i ptaki).
4 2 4