SZYBKO!!!!!! HELP

1. Wyjaśnij, co to są łańcuchy pokarmowe. Podaj przykład takiego łańcucha(ok. 4-5 ogniw)

2.Podaj w jaki sposób Polacy bronili się przed germanizacją w zaborze pruskim. Tak na ok.4-5 podpunktów.

3.Podaj 2 przykłady wzajemnego oddziaływania składników krajobrazu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T21:36:35+01:00
1. łańcuch pokarmowy jest to szereg danych organizmów , które są pożywieniem dla wcześniejszych. np. ziemniak - stonka - bażant - lis ;)
2.Polacy nie chcieli sie pogodzić z utratą Polski , więc sprzeciwiali się Prusom np. Odpowiadali w języku polskim , bronili języka ojczystego itp.
a 3 nie wiem sorki .... ;)