Odpowiedzi

2009-10-29T17:18:15+01:00
Podział pierwisatków: metale i niemetale ;)

Za typowe niemetale są uważane: wszystkie pierwiastki występujące w temperaturze pokojowej w stanie gazowym: helowce (hel, neon, argon, krypton, ksenon i radon) oraz wodór, azot, tlen, fluor i chlor,

Metale: miedż, żelazo, cyna, rubid itd


Pierwiastek chemiczny składa się z atomów o tej samej liczbie protonów w jądrze, czyli o takiej samej liczbie atomowej.
1 5 1
2009-10-29T17:19:28+01:00
Pierwiastki chemiczne dzielą się na 2 rodzaje: metale i niemetale
metale: rtęć i stal niemetale: chlor i fosfor
1 2 1