Monarchia parlamentarna w polsce (17wiek)
1. co to był parlament w Anglii i o czym decydował
2. pod rządami jakiego króla doszło do wojny domowej
a) kto popierał parlament
3.kim był Oliver Cromwell jakie zmiany wprowadził a Anglii
4.kiedy w Anglii przywrócono monarchię

1

Odpowiedzi

2010-03-25T20:55:22+01:00
1.Parlament w Anglii podzielony był na dwie izby: Izbę Lordów, w której zasiadali wielcy właściciele ziemscy i biskupi, oraz Izbę Gmin, która składała się z przedstawicieli średniej szlachty i bogatego mieszczaństwa.
Decydował o interesach najbogatszych grup społecznych.
2.Do wojny domowej doszło po rządami króla Karola I
a)tego nie wiem
3.Oliwier Cromwell był angielskim mężem stanu, wodzem i parlamentarzystą.Dzięki jego talentowi, po kilku latach zmagań udało się rozbić wojska królewskie.
4.W Anglii przywrócono monarchię w 1660 roku