Odpowiedzi

2010-03-25T15:32:52+01:00
"Prawdziwą rewolucją było zastosowanie w przemyśle maszyny parowej, skonstruowanej przez Jamesa Watta (wym. uota). Początkowo maszyna poruszała pompy usuwające wodę z kopalni. Szybko maszyny parowe pojawiły się w przemyśle bawełnianym. Zainwestowane bowiem pieniądze na zakup maszyn przędzalniczych przynosiły w krótkim czasie zwrot poniesionych nakładów oraz zysk właścicielowi fabryki.

Postęp techniczny, obok przemysłu bawełnianego, dokonywał się najszybciej w przemyśle metalurgicznym i węglowym. Rozwój metalurgii w Anglii uległ przyspieszeniu, gdy zaprzestano używania drogiego węgla drzewnego, którego brakowało. W zamian zastosowano w 1735 r. dzięki Abrahamowi Derby koks.

Produkcja żelaza wzrosła w Anglii z 18 tys. ton w 1720 r. do 250 tys. ton pod koniec XVIII stulecia. Metoda koksowania węgla kamiennego i użytkowanie koksu przy wytopie surówki spowodowało wzrost wydobycia węgla z 5 do 10 mln ton na przestrzeni pięćdziesięciu lat
(1750-1800). W przemyśle węglowym wykorzystano maszynę parową, w użycie weszły pompy tłokowe do odwodnienia kopalń.

Obok podstawowych gałęzi wytwórczości angielskiej tj.: przemysł metalurgiczny, węglowy i bawełniany dobrze rozwijał się przemysł stoczniowy. Już u schyłku XVIII w. zwodowano pierwszy statek o kadłubie z blachy.

W XVIII stuleciu wzrosła liczba wynalazków o zastosowaniu praktycznym.
Nowe maszyny napędzane parą powodowały obniżenie cen wyrobów, przez co produkcja stawała się tańsza i bardziej masowa. W latach 1700-1790 produkcja przemysłowa wzrosła w Anglii trzykrotnie, co bezpośrednio wpływało na eksport towarów przemysłowych, w latach 1701-1780 wartość tego eksportu wzrosła piętnastokrotnie.
20 2 20