Zadanie 1:Ktore liczby wieksze sa od 3,5 z posrod wypisanych? 3cale i trzy piate , 3cale i dwie piate , siedem piatych ,dziesiec trzecich, pietnascie czwartych...
Zadanie 2: wstaw znak <,>,=!! jedna dwudziesta ......... 0,05 ,jedna osma ....0,12 , 1 dwudziesta piata ....... 0,4, siedemnascie piedziesiatych ......0,3!!!

3

Odpowiedzi

2010-03-25T15:34:29+01:00
Zad 1
3cale i trzy piate i pietnascie czwartych
zad 2
1/20 = 0.05
1/8 mniejsza od 0.12
1/25 < 0.4
17/50 <3
2010-03-25T15:35:38+01:00
1.pietnascie czwartych...3cale i dwie piate 3cale i trzy piate
2.a) =
b) >
c)<
d)>
2010-03-25T15:38:39+01:00
Zadanie 1
3całe i trzy piate
dziesiec trzecich
pietnascie czwartych

Zadanie 2
jedna dwudziesta = 0.05
jedna ósma > 0,12
1 dwudziesta piata < 0,4
siedemnascie piedziesiatych > 0,3