1.Napisz wzór sumaryczny związku chemicznego , zbudowanego z azotu i tlenu , jeżeli jego masa cząsteczkowa wynosi 108 u , a stosunek masowy azotu do tlenu 7:20

2.Napisz wzór sumaryczny związku chemicznego , w którego skład wchodzą wodór , siarka i tlen . Masa cząsteczkowa tego związku chemicznego wynosi 98 u , a stosunek masowy wodoru do siarki i do tlenu jest jak 1:16:32

1

Odpowiedzi

2010-03-25T16:45:43+01:00
1. 108 u
28 (2x azot) + 80 (5x tlen) = 108u
N₂O₅ - Tlenek azotu V

2. 98 u
2 (wodór) + 32 (siarka) + 64 (4x tlen) = 98 u
H₂SO₄ - kwas siarkowy VI