1.Każdą liczbę naturalną większą od 9 a mniejszą od 20 podziel przez 4 i sprawdź, czy dobrze wykonałeś dzielenie. jaką resztę otrzymałeś w każdym dzieleniu?
2.wykonaj dzielenie z resztą:
32:5=
23:4=
58:6=
72:7=
72:5=
72:20=
100:60=
100:70=
121:60=
150:40=
400:60=
500:80=
3. krawiec przyszywał po 9 guzików do jednej marynarki. miał 50 guzików. do ilu marynarek mógł przyszyć guziki? ile guzików zostało?
4.do klasy IV uczęszcza 29 uczniów. ile co najmniej stolików dwuosobowych potrzeba, aby każdy z uczniów tej klasy miał swoje miejsce?
a 15
b 16
c 14
d 29
5. w opakowaniu mieści się 5 rzędów po 6 jaj.Aby włożyć 130 jaj do opakowań, trzeba ich przygotować:
a 4
b 3
c 6
d 5
6. na jednej stronie w klaserze mieści się 48 znaczków. na ilu stronach zmieści się 300 znaczków? ile znaczków było na stronie niepełnej?
7. w albumie jest 15 kartek. marysia umieściła po 6 zdjęć na stronie. miała 26 zdjęć. ile stron jest jeszcze pustych?

1

Odpowiedzi

2010-03-25T15:49:10+01:00
10:4=2,5
11:4=2,75
12:4=3
13:4=3,25
14:4=3,50
15:4=3,75
16:4=4
17:4=4,25
18:4=4,50
19:4=4,75
zad 2.
32:5=6,4
23:4=5,75
58:6=9,(6)7
72:7=10,285714
72:5=14,4
72:20=3,6
100:60=1,(6)7
100:70=1,428571
121:60=2,01(6)7
150:40=3,75
400:60=6,(6)7
500:80=6,25
zad 3.
mogl przyszyc do 5 marynarek. zostalo mu 5 guzików.
zad 4.
odp.a
zad5.
odp.d
zad 6.
300:48= 6,25
Zmiesci sie na 7 stronach.
6×48=288
300-288=12
na niepelnej stronie bedzie 12 znaczkow.
zad 7.
15×2=30
26:6=4,(3)
5stron
30-5=25
Zostanie jeszcze 25 pustych stron.
4 2 4