Zadanie 1)
Mamy rozlać 60 litrów miodu do słoików jednolitrowych i półlitrowych. Oblicz, ile większych i ile mniejszych słoików powinniśmy przygotować, aby po rozlaniu miodu:
A)słoików półlitrowych było 3 razy tylko co słoików jednolitrowych
B)słoików jednolitrowych było o 9 mniej niż półlitrowych.Zadanie 2)
Na bardzo nudnym wykładzie połowa studentów drzemie, a jedna trzecia rozwiązuje krzyżówki. Wśród pozostałych sześciu słuchaczy pięć osób czyta książkę i tylko jedna studentka pilnie notuje. Ile studentów jest obecnych na tym wykładzie?


proszę o pomoc:*
Z GÓRY DZIĘKUJE!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-25T16:14:58+01:00
Zad.1
Słoiki 1 l x
Słoiki 0,5 l y

a) słoików półlitrowych było 3 razy tyle co słoików jednolitrowych
1*x+0,5*y=60l
y=3x

x+0,5*3x=60
x+1,5x=60
2,5x=60
x=60:2,5
x=24
y=3x=24*3=72

x=24 szt.
y=72 szt.
Odp.
Należy wziąć 24 sztuki słoików litrowych i 72 sztuki słoików półlitrowych.

b) słoików jednolitrowych było o 9 mniej niż półlitrowych.

1*x+0,5*y=60l
y=x+9

x+0,5(x+9)=60
x+0,5x+4,5=60
1,5x=60-4,5
1,5x=55,5
x=55,5:1,5
x=37
y=x+9=37+9=46

x=37 szt.
y=46 szt.

Odp.
Należy wziąć 37 sztuk słoików litrowych i 46 sztuk słoików półlitrowych.

Zad.2
wszyscy studenci x
drzemie 1/2x
krzyżówki 1/3x
czyta 5
notuje 1

1/2x+1/3x+5+1=x
3/6x+2/6x-x=-6
5/6x-x=-6
-1/6x=-6
x=-6:-1/6
x=-6*-6
x=36

wszyscy studenci x=36
drzemie 1/2x=1/2*36=18
krzyżówki 1/3x=1/3*36=12
czyta 5
notuje 1
Spr.
18+12+5+1=36
Odp.
Na wykładzie było 36 studentów.
pozdrawiam:)