1.Do nasycenia 250g wody w temperaturze 18C zużyto 31.25g substancji. Oblicz rozpuszczalność tej substancji.
2.Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 8g substancji w 12g wody.
3.Oblicz rozpuszczalność substancji, wiedząc że do nasycenia 350g wody w temperaturze 20C zużyto 126g substancji
4.Do 60g, 15% roztworu pewnej substancji dodano 10g tej substancji. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
5.Ile gramów substancji znajduje się w 50cm3 20% roztworu o gęstości d+1,2g/cm3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T16:11:20+01:00
1.
mH2O=250g
ms=31,25g
R=?

31,25gs --- 250g H2O
x gs ------ 100g H2O
x=12,5gs
Odp. Rozpuszczalnośc tej substancji w temp.18C wynosi 12,5g.

2.
Cp=ms*100%/mr

ms=8g
mH2O=12g

mr=ms+mH2O=8g+12g=20g

Cp=8g*100%:20g=40%
Odp.Stężenie procentowe tego roztworu wynosi 40%

3.
ms=126g
mH2O=350g
R=?

126gs --- 350gH2O
x ------ 100gH2O
x=36gs
Odp. Rozpuszczalnośc substancji w temp. 20C wynosi 36g.

4.
mr1=60g
Cp1=15%
msdod.=10g
Cp2=?

obliczamy mase substancji w 1 roztworze:
15gs --- 100gr-ru
x gs --- 60gr-ru
x=9gs

ms2=ms1+msdod.=9g+10g=19g
mr2=mr1+msdod.=60g+10g=70g
Cp2=ms2*100%:mr2=19g*100%:70g=27%
Odp.Stężenie procentowe roztworu wynosi 27%.

5.
ms=?
Vr=50cm3
dr=1,2g/cm3
Cp=20%

dr=mr:Vr czyli mr=dr*Vr=1,2g/cm3*50cm3=60g
układamy proporcje:
20gs --- 100g r-ru
x gs --- 60g r-ru
x=12g
Odp.W tym roztworze znajduje się 12g substancji.

4 4 4