1. Podczas spalania 27 g glinu powstało 51 g tlenku glinu. Tlenu zużyto:
a) 27 g
b) 32 g
c) 24 g
d) 78 g

2. W równaniu ×Ag₂O ---->y Ag + O₂ współczynniki stechiometryczne przyjmują wartości:
a) × = 2, y = 4
b) × = 2, y = 2
c) × = 1, y = 2
d) × = 4, y = 2

3. Dwie cząsteczki tlenku węgla (IV) zawierają:
a) 1 atom węgla i 2 atomy tlenu
b) 1 atom węgla i 4 atomy tlenu
c) 2 atomy węgla i 4 atomy tlenu
d) 4 atomy węgla i 2 atomy tlenu

4. Wartościowość selenu w tlenku o wzorze SeO₃ wynosi:
a) II
b) III
c) IV
d) VI

5. Związek o wzorze CuO to:
a) tlenek miedzi
b) tlenek miedzi (I)
c) tlenek miedzi (II)
d) tlenek wapnia

6. Wzór sumaryczny tlenku węgla (IV) to:
a) CO₂
b) CO
c) O=C=O
d) C=O

7. Zapis 2 Al³⁺ oznacza:
a) 2 aniony glinu
b) 2 atomy glinu
c) 2 cząsteczki glinu
d) 2 kationy glinu
proszę pomóżcie!!!!!!!!!!!

2

Odpowiedzi

2010-03-25T15:41:44+01:00
1. c)
2. a)
3. c)
4. d)
5. c)
6. a)
7. d)
7 5 7
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T15:51:15+01:00
1.c
2.a
3.c
4.d
5.c
6.a
7.d
4 5 4