Proszę przetłumaczyć na język ang. ,są to czasowniki ie regularne ktore mam sie nauczyc ale nie ktorych nie wiem co oznaczaja.
cost,cut,hit,hurt,put,shut,bring,buy,catch,feel,get,have has,hear,keep,learn,leave,lose,make,meet,must,paysell,,send,sleep,spend,teach,tell,think,understand,win,be ,begin,break,can,hoose,come,do does,drink,drive,eat,fall,,fly,give,go,,know,lie,run,,see,,speak,steal,swim,take,wake,wear,write. Wiekszosc znam lecz chce miec pewnosc

3

Odpowiedzi

2010-03-25T15:45:59+01:00
Tu jest cała tabelka
Stać stand stood stood
Spędzać spend spent spent
Spać sleep slept slept
Siedzieć sit sat sat
Śpiewać sing sang sung
Świecić shine shone shone
Sprzedawać sell sold sold
spotykac poznawać meet met met
słyszeć hear heard heard
Mysleć think thought thought
Mówić powiedzieć tell told told
Mówić speak spoke spoken
Mówić powiedzieć say said said
mieć have/has had had
Pisać write wroite written
Pływac swim swam swum
Płaćić pay paid paid
Przyklejać stick stuck stuck
prowa samo drive drove driven
przychodzić come came come
przynościć bring brought
psucić sie break broke broken
palić sie burn burnt burnt

Zabierać take took taken
Zamiatać sweep swept swept
zamarzać freeze froze frozen
zapominać forget forgot forgotten
znajdować find found found
Kłaść put put put
Kraść steal stole stolen
kupywać buy bought bought
karmić feed fed fed
Wygrywać win won won
Wysyłać send sent sent
Widzieć see saw seen
wiedzieć znać know knew
wybierać choose chose chosen
walczyć fight fought fought
rysować draw drew drown
robić dodoes did done
robić make made made
Rozumieć understand understood understood
Rzucać throw threw thrown
Biegać run ran run
budować build built built
Budzić wake woke woken
gryść bite bit bitten
gubić traćić lose lost lost
dmuchać blow
dawać give gave given
dostawać get got go
Dzwonić ring rang rung
Nosić mieć na sobie wear wore worn
chować hide hid hidden
Czytać read read read
czuć feel felt felt
upadać tall tell tallen
uprawiać rosnoć grow grew grown
uczyć sie learn leant learnt
Uczyć teach taught taught

2010-03-25T15:55:20+01:00
Cost-kosztowac
cut-ciac
hit-uderzac
hurt-ranic
put-klasc
shut-zamykac
bring-przyniesc
buy-kupowac
catch-lapac
feel-czuc
get-brac
have-miec
has-miec
hear-slyszec
keep-trzymac
learn-uczyc sie
leave- opuszczac
lose-zgubic
make-robic
meet-spotykac
must-musiec
pay-placic
sell-sprzedawac
send-wysylac
sleep-spac
spend-wydawac
teach-uczyc
tell-mowic
think-myslec
understand-rozumiec
win-wygrywac
be-byc
begin-zaczynac
break-zlamac
can-potrafic
choose-wybierac
come-przychodzic
do-robic
does-robic
drink-pic
drive-prowadzic
eat-jesc
fall-upadac
fly-latac
give-dawac
go-isc
know-wiedziec
lie-klamac
run-biegac
see-widziec
speak-mowic
steal-krasc
swim-plywac
take-brac
wake-wstawac
wear-nosic
write-pisac

;)
2010-03-25T16:48:46+01:00
Be- być
begin- zaczynać
break- złamać (coś)
bring- przynieść
buy- kupić
can- umieć, potrafić
catch- złapać
choose- wybierać
come- przychodzić
cost- kosztować
cut- obcinać
do- robić (coś)
does- (on, ona, ono) robi
drink- pić
drive- prowadzić (pojazd)
eat- jeść
fall- spadać
fly- latać
feel- czuć
get- dostać
give- dawać
go- iść
have- mieć
has- (on, ona, ono) ma
hear- słyszeć
hit- uderzyć ( w coś)
hurt- zranić (się)
keep- trzymać
know- wiedzieć
learn- uczyć się
leave- opuszczać
lie- kłamać
lose- stracić
make- zrobić (ciasto itd)
meet- spotkać
must- musieć
pay- płacić
put- położyć
run- biegać
see- widzieć
send- wysyłać
sell- sprzedawać
shut- zamknąć
sleep- spać
speak- mówić
spend- spędzać
steal- ukraść, kraść
swim- pływać
take- wziąć
teach- nauczyć
tell- mówić
think- myśleć
understand- rozumieć
win- wygrać
wake- budzić się
wear- nosić (ubranie)
write- pisać

ułożyłam alfabetycznie ;)