Odpowiedzi

2009-10-29T17:19:18+01:00
1.Do picia
2.Do mycia
3.Do gotowania
13 2 13
2009-10-29T17:19:53+01:00
Zastosowanie wody

Na Ziemi woda występuje pod postacią jezior, rzek, strumieni, potoków, mórz i oceanów. Zajmuje ok. 71% powierzchni naszej planety. Organizmy żywe zajmują jej ok. 60%-90%. Zastosowanie H2O jest wszechstronne. Woda jest podstawowym czynnikiem życia, składnikiem organizmu człowieka, świata zwierzęcego i roślinnego, jest środowiskiem bytowania licznych gatunków zwierząt, mikroorganizmów i roślin. Jest również przedmiotem konsumpcji oraz niezbędnym warunkiem higieny człowieka, jego miast i osiedli. Drogi wodne służą komunikacji transportowej.
10 3 10