Na jaką głębokość może zanurzyć się człowiek jeśli maksymalna wartość ciśnienia bezpiecznego wynosi około 350 kgPa? Uwzględnij również ciśnienie atmosferyczne. Przyjmij, że wynosi ono około 1000 hPa. Gęstość wody morskiej wynosi 1025 kg/m sześcienny.

1

Odpowiedzi

2010-03-25T15:47:24+01:00
P=dgh+Patm
h=(P-Patm)÷dg
h=(350000-100000)/(1025*10)
h=250000/10250=24,390243902439024390243902439024m
1 3 1