Odpowiedzi

2010-03-25T15:50:18+01:00
- Reforma wojskowa - chcieli utworzyć 1000 tys. armię, ale zrealizowano tylko 57 tys.
- reforma skarbowa- szlachta będzie płacić podatki od dochodów w wysokości 10%, duchowieństwo 20%, a z dóbr królewskich 50%.
- uchwalono Prawo o miastach (18 kwiecień 1791 )
- chłopów wzięto pod opiekę prawa.
- mieszczanie mogli zasiadać w sejmie jako plenipotenci, ale mogli tylko doradzać.
- mieszczanie mogą nabywać ziemię i piastować niższe urzędy.

mam nadzieje, że dobrze jest. ;) < 3
2010-03-25T16:31:52+01:00
Reforma wojskowo - skarbowa
- Zwiększenie liczebności armii do 100 tysięcy
- armia miała być finansowana z dodatkowego podatku płatnego przez najbogatszych
Ustawa o miastach królewskich (1791r.)
- była to odpowiedź na tzw. czarną procesję zorganizowaną przez Jana Dekerta
- mieszczanie mogli nabywać ziemię
- mogli obejmować urzędy
- mogli wspomagać sejm w decyzjach dotyczących miasta
- mieszczanie mogli zostać przyjęci do stanu szlacheckiego
Konstytucja 3 maja 1791r.
- twórcami konstytucji byli: król Stanisław August Poniatowski, Hugo Kołłątaj i Ignacy Potocki
- była to pierwsza konstytucja w Europie, a druga na świecie
- wprowadzała trójpodział władzy: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą
- ostatecznie zniesiono podział na Koronę i Litwę
- zniesienie Liberum Veto
- zniesiono wolną elekcję wprowadzając dziedziczność tronu
- wprowadzała monarchię konstytucyjną
- znosiła konfederacje