-2-3*5
-8:4-2
12:[-2]-[-3]
-2 do potęgi trzeciej * 3-25
-15:3-5*[-1]
3*[-7]-7*[-2]
6*[-4]+5*[-9]
-18:9-[-27]:[-1]

kreska ulamkowa .. w liczniku 24-36 w mianowniku 4 obok kreski -7

w licznku -9-6 w mianownkiu -3 to razy -4
licznkuu -9+5*[-11] mianownkuu 4 i to jeszcze - 1
4* -1-3w licznku , a w mianownku -2-3

Prosze na jutrO ; dd..dzieki z góryy ; d

2

Odpowiedzi

2010-03-25T15:54:31+01:00
-2-3*5 = -2-15 =-17
-8:4-2 = -2-2 = -4
12:[-2]-[-3] = -6+3 = -3
-2 do potęgi trzeciej * 3-25 = -8*3-25 = -24-25 = -49
-15:3-5*[-1] = -5+5 = 0
3*[-7]-7*[-2] = -21+14 = -7
6*[-4]+5*[-9] = -24-45 = -69
-18:9-[-27]:[-1] = -2-27 = -29

24-36/ 4 -7 = -12/4-7 = -3-7 =-10

-9-6/-3 * -4 = -15/-3*(-4) = 5*(-4) = -20

-9+5*[-11]/4 - 1 = -9-55/4-1 = -64/4-1 = -16-1 = -17

4* -1-3/ -2-3 = -4-3/-2-3 = -7/-5 = 1,4
2010-03-25T16:01:27+01:00
-2-15=-17
-2-2=-4
-6+3=-3
-8*3-25=-24-25=-1
-5-[-5]=0
-21+14=-7
-24-45=-69
-2-27=-29
[24-36]:4-7=-12:4-7=-3-7=-10
[-9-6):-3*-4=-15:-3*-4=5*-4=-20
[-9+5*[-11]:4-1=[-9-55]:4-1=-64:4-1=-12-1=-13
[4*-1-3]:[-2-3]=[-4*-3]:-5=12:-5=...