Przetłumacz zdania na angielski:
1-ona była śmieszna kiedy była dzieckiem
2-te bilety były bardzo drogie
3-kiedy maria była dzieckiem była cicha
4-te samochody były szybkie i tanie
5-wczoraj było słonecznie i wietrznie
6-anka nie była wczoraj w restauracij bo była niegrzeczna
7-czy byłeś w niedziele w kościele?
8-wczoraj byłem u lekarza
9- wczoraj była lekcja chistorij i byłem przestraszony
10-przed wczoraj byłem z kolegą w kinie

3

Odpowiedzi

2010-03-25T15:50:24+01:00
1.It was funny when I was a child
2. These tickets were very expensive
3. maria was a child when she was silent
4.These cars were fast and cheap
5.Yesterday was sunny and windy
6.anka was not yesterday because I was rude Restaurant
7.whether you were in church on Sundays?
8.Yesterday I was at the doctor
9. Yesterday was a lesson and I was scared chistorij
10.Before yesterday I was with my friend in the cinema
2010-03-25T15:51:47+01:00
1-ona była śmieszna kiedy była dzieckiem
It was funny when I was a child

2-te bilety były bardzo drogie
These tickets were very expensive

3-kiedy maria była dzieckiem była cicha
maria was a child when she was silent

4-te samochody były szybkie i tanie
These cars were fast and cheap

5-wczoraj było słonecznie i wietrznie
Yesterday was sunny and windy

6-anka nie była wczoraj w restauracij bo była niegrzeczna
Yesterday was not a cup at a restaurant because he was rude

7-czy byłeś w niedziele w kościele?
whether you were in church on Sundays?

8-wczoraj byłem u lekarza
Yesterday I was at the doctor

9- wczoraj była lekcja chistorij i byłem przestraszony
Yesterday was a history lesson and I was scared

10-przed wczoraj byłem z kolegą w kinie
I was with my friend yesterday at the cinema
2010-03-25T16:31:37+01:00
She was funny when she was a child.
These tickets were very expensive.
When Maria was a child she was quiet.
These cars were fast and cheap.
Yesterday was sunny and windy.
Ann wasn't yesterday in restaurant because she was rude.
Were you in Church on Sunday?
yesterday was history lesson and i was scared.
I was in cinema with my friend.
Yesterday I was at the doctor.


Ludzie ona to nie It
It to znaczy ono, ona to she...