Odpowiedzi

2010-03-26T18:21:30+01:00
Fauna i flora

Klimat, gleby, roślinność i świat zwierzęcy Tatr wykazują zróżnicowanie piętrowe. Piętro leśne (dzielące się na podłożu osadowym na regiel dolny i górny) sięga do ok. 1550 m n.p.m., piętro kosodrzewiny do ok. 1850 m n.p.m., alpejskie do ok. 2200 m n.p.m., powyżej leży piętro subniwalne. Duża różnorodność siedlisk sprawia, że Tatry są najbogatszym w gatunki roślin (ok. 1800 naczyniowych) regionem Polski. Fauna Tatr jest również bardzo bogata, żyją tu m.in.: wysokogórskie gatunki zwierząt (kozica i świstak), rzadkie w Polsce niedźwiedzie brunatne i rysie, ponadto jelenie, sarny, dziki, żbiki. Z ptaków m.in.: orzeł przedni, siwarnik, płochacz, pomurnik, cietrzew, głuszec i puchacz.

W przeszłości (do ok. 1880) w Tatrach eksploatowano na skalę przemysłową kruszce (najpierw miedź, srebro i złoto, potem żelazo). Od wieków Tatry są też terenem intensywnego pasterstwa, zredukowanego do niewielkich rozmiarów w 2. połowie XX w. Piękno Tatr sprawia, że są one jednym z najważniejszych regionów turystycznych Europy Środkowej, uprawia się tutaj na wielką skalę turystykę pieszą, także kwalifikowaną, taternictwo, taternictwo jaskiniowe, narciarstwo i in. Główne ośrodki turystyczne: Zakopane i Bukowina Tatrzańska w Polsce oraz Smokowce, Szczyrbskie Jezioro i Tatrzańska Łomnica w Słowacji.