Zad. 1
Zbiornik paliwa samochodu mieści 45 l benzyny i jest pełny przed wyruszeniem w drogę. Zużycie paliwa wynosi średnio 8 l benzyny na 100 km.

a) ile litrów będzie w zbiorniku po przejechaniu 100 km, 250 km, x km?
b) po przejechaniu 400 km robimy postój. Ile wtedy zostanie paliwa w zbiorniku? Czy ilość ta wystarcza do przejechania jeszcze 170 km?
d) o co możesz zapytać w tym zadaniu?

Zad. 2
W Polsce używamy termometrów, w których 0o to temperatura topnienia lodu, zaś 100o to temperatura wrzenia wody. Termometr taki opisany jest w skali Celsjusza (w skrócie oC). W stanach Zjednoczonych używa się termometrów opisanych w skali Fahrenheita (w skrócie oF). Oznaczmy przez tc liczbę stopni C, zaś przez tf liczbę stopni F. Zależność między tc i tf opisana jest funkcją liniową:

Tf =a* tc + b

Wiadomo, że woda zamarza przy temperaturze 32 oF, zaś wrze przy 212 oF.
a) posługując się tymi wiadomościami wyznacz a i b
b) normalna temperatura ciała człowieka to 36,6 oC. Ile to stopni w skali Fahrenheita?
c) sprawdź, czy istnieje jeszcze inna skala do określania temperatur?
d) kiedy zaczęto używać pierwsze termometry?

Zad. 3
Opłata za jedną kilowatogodzinę energii elektrycznej, razem z podatkiem VAT, wynosi 0,238 zł. Oblicz należność za zużytą energię znając odczyty licznika:

- wskazanie poprzednie 106062 [kWh]
- wskazanie bieżące 109766 [kWh]

Opłata eksploatacyjna wynosi 9,96 zł (razem z VAT).

Zad. 4
Zaprojektuj wzory posadzek z płytek dwóch rodzajów:
a) trójkątów równobocznych o bokach długości a i rombów
o bokach długości a oraz kącie ostrym o mierze 60o
b) trójkątów równobocznych o bokach długości a i sześciokątów o każdym z boków długości a
c) rombów o bokach długości a oraz kącie ostrym o mierze
60o oraz sześciokątów o każdym z boków długości a

Zad. 5
Mamy 1m3 (inaczej: 1 kubik) desek o grubości 3 cm.
a) czy wystarczy tych desek do zrobienia i ułożenia podłogi
o powierzchni 36m2?

b) jaki będzie koszt tej podłogi, jeżeli 1 kubik desek
kosztuje średnio 525 zł ?

Zad. 6
Oblicz, ile metrów kwadratowych kostki brukowej należy kupić, aby wybrukować ścieżkę szerokości 1 m wokół działki w kształcie prostokąta o wymiarach 12 m na 48 m.

Zad. 7
Jacek przebiegł 100 metrów w ciągu 18 sekund.
1) oblicz ile metrów mógłby przebiec Jacek w ciągu:
a) 36 sekund b) 2 minut c) 9 sekund
2) ile wynosi rekord Polski na tym dystansie?
3) O co jeszcze możesz zapytać w tym zadaniu?

Zad. 8
Fale dźwiękowe rozchodzą się w powietrzu z prędkością około 340 m/s. W jakiej odległości od nas uderzył piorun, jeżeli od zobaczenia błysku do usłyszenia grzmotu upłynęło 7 sekund?

Zad. 9
Pitagoras zapytany, ilu ma uczniów, odpowiedział: połowa studiuje matematyką, czwarta część fizykę, siódma uczy się w milczeniu, ponadto mam jeszcze trzech uczniów. Ilu uczniów miał Pitagoras?

Zad. 10
Trawa traci podczas schnięcia 42,5 % masy. Ile ważyła trawa, która po wyschnięciu waży 1 tonę?

Zad. 11
Należy przywieźć 4 belki betonowe o masie 0,7 tony każda. Mamy do dyspozycji ciężarówkę ważącą 1,75 tony, która może przewieźć te belki. Belki trzeba dostarczyć na drugi brzeg rzeki, przejeżdżając przez most o wytrzymałości 3,5 tony.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T16:27:59+01:00
Zad 1

8l - 100km

a) 45l - 8l = 37l
Po 100km zostanie 37l

45l - 20l = 25l
po przejechaniu 250km zostanie 25l

załóżmy ze x to będzie 450km

45l - 36l = 9l
po przejechaniu 250km zostanie 9l.

b) 45l - 32l = 13l
tylke zostanie po 400km

13l starczy na 162.5 km czyli troche zabraknie na 170km

c) Można zapytac na ile km starczy caly bak.