1.Zapisz odpowiedzi w postaci wyrażeń algebraicznych.
a) Pan Jan wygrał w totolotka x złotych. Za 40% wygranej kupił prezenty dla rodziny. Ile złotych kosztowały te prezenty?

b) Zimowa kurtka kosztowała x złotych. Obniżono jej cenę o 15 %. Ile kosztowała po obniżce?

c) Pani Irena, której pensja wynosiła dotychczas x złotych, dostała 12% podwyżki. Ile teraz będzie zarabiać?

2.Zapisz w prostszej postaci:
a) 2a-3a + 7 i 6 =
b) 2x-5x + 7-1x =
c) 2a+ b-4b=
d) x-2x+3+1x-4=
e)3x-y+4x-2y=
f)2x-6+4x=
g)3y-5-5y-6 =
h) -2a +2b -3a-3b=
i) ½ t -2x+ 3t-x-t =


Będę bardzo wdzięczna:)

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T16:02:05+01:00
1.
a)40%*x=0,4*x=0,4x
b) 100%*x-15%*x=85%*x=0,85*x=0,85x
c) 100%*x+12%*x=112%*x=1,12*x=1,12x

2.
a) 2a-3a + 7 i 6 =-a+ ?
b) 2x-5x + 7-1x =-4x+7
c) 2a+ b-4b=2a-3b
d) x-2x+3+1x-4=-2x-1
e)3x-y+4x-2y=7x-3y
f)2x-6+4x=6x-6
g)3y-5-5y-6 =-2y-11
h) -2a +2b -3a-3b=-5a-b
i) ½ t -2x+ 3t-x-t =2½t -3x
1 5 1
2010-03-25T16:08:01+01:00
1.a.
Wygrana w totolotka x
prezenty 0,40x
Prezenty kosztował 0,40x
b.x początkowa cena kurtki
cena po obniżce ?
x-15%=x-0,15x=0,85x
Kurtka kosztuje 0,85x
c.
Zarabiała-x
Podwyżka-12%x=0,12x
x+0,12x=1,12x
2.a) 2a-3a + 7 i 6 =-a+13
b) 2x-5x + 7-1x =4x+7
c) 2a+ b-4b=2a-3b
d) x-2x+3+1x-4=1
e)3x-y+4x-2y=7x-3y
f)2x-6+4x=6x-6
g)3y-5-5y-6 =2y-11
h) -2a +2b -3a-3b=-5a-b
i) ½ t -2x+ 3t-x-t =3,5t-x
2010-03-25T16:10:09+01:00
Zadanie 1
a) 40%x = 0.4*x złotych
b) x - 40%x = x - 0.4x = 0.6x złotych
c) x + 12%x = x + 0.12x = 1.12x złotych

Zadanie 2
a) 2a-3a+7 i 6 = -a + 13
b)2x-5x + 7-1x = -5x +7
c)2a+ b-4b= 2a - 3b
d) x-2x+3+1x-4= -1
e)3x-y+4x-2y= 7x -3y
f)2x-6+4x= 6x - 6
g)3y-5-5y-6 =-2y - 11
h) -2a +2b -3a-3b= -5a -b
i) ½ t -2x+ 3t-x-t = 2½t - 3x