SKŁADNIA

PROSZĘ NA DZISIAJ

1. Popraw bledy w poniższych wypowiedzeniach:

a) Mając dziesięć lat, nauczyciel postawił im pierwszą ocenę niedostateczną.
b) Ucząc się wiersza, wyrecytowałam go rodzicom.
c) Sprawdzając listę obecności, nauczyciel zamknal dziennik.
d) Wchodząc do klasy, zadzwonił dzwonek

2. Podaj zdania złożone przekształć na wypowiedzenia z imesłowowymi równoważnikami zdań. Pamiętaj o interpunkcji.

a) Kiedy uczniowie usłyszeli dzwonek, wybiegli na przerwę.
b) Niektórzy się przepychali i próbowali dostać się do sklepiku
c) Uczennice powtarzały daty, aby się przygotować do testu z Historii.
d) Chłopcy rzucili w koleżanki papierowymi kulkami i pobiegli do szatni.

3. Ułóż wypowiedzenia złożone z imesłowowymi równoważnikami zdań pasujące do wykresów.
::::::::::::::: __2____
~~1~~~: ,

__1a____: :__1b____
:::::::::: :~~~~2~~~:
4. Przekształć zdania na wypowiedzenia z imiesłowowym równoważnikiem zdania. Obok sporządź wykresy powstałych wypowiedzeń (nie musie robić wykresów tylko powietrzcie zd. podrzędne i nadrzędne.).

a) Dzieci się zmartwiły, kiedyusłyszały o wycieczce.
b) Dzieci nie chciały iść na wycieczkę, ponieważ pamiętały lekcje prowadzone przez nauczyciellkę.
c) Nauczycielka pragnęła nauczyć dzieci poezji i zmuszała je do zapamiętywania różnych metafor.

Proszę o wyk. zadania w całości, daję naj za całość i bdb/wzorowo!

1

Odpowiedzi

2010-03-27T16:49:10+01:00
1.
a) Kiedy miałem dziesięć lat, nauczyciel postawił mi pierwszą ocenę niedostateczną.
b) Nauczywszy się wiersza, wyrecytowałam go rodzicom.
c) Sprawdziwszy listę obecności, nauczyciel zamknął dziennik.
d) Uczniowie weszli do klasy, kiedy zadzwonił dzwonek.

2.
a) Uczniowie, usłyszawszy dzwonek, wybiegli na przerwę.
b) Niektórzy przepychali się, próbując dostać się do sklepiku.
c) Uczennice powtarzały daty, przygotowując się do testu z historii.
d) Chłopcy, rzuciwszy w koleżanki papierowymi kulkami, pobiegli do szatni.

3.
a) Czytając książkę, słuchał muzyki.
b) Nauczycielka, sprawdziwszy listę obecności, wezwała uczniów do odpowiedzi.

4.
a) Dzieci zmartwiły się, usłyszawszy o wycieczce. (1N, 2P)
b) Dzieci nie chciały iść na wycieczkę, pamiętając lekcje prowadzone przez nauczycielkę. (1N, 2P)
c) Nauczycielka, pragnąc nauczyć dzieci poezji, zmuszała je do zapamiętywania różnych metafor. [1a, 2, 1b (1N, 2P)]
15 4 15