Oślica niosła wino i uginając się pod jego ciężarem skarżyła się mulowi który jej towarzyszył . muł rzekł :
-Czemu ty nażekasz, Oślico ? . Gdybym Ja wzioł jedną miar to ładunek mój byłby wa razy większy od twojego , a gdybyś ty wzięła jedne z moich mat yo ja dźwigałabym tyle co ty . ile miar niosła Oślica a ile muł ?

P.S - TRZEB PODAC ANALIZĘ I SPRAWDZENIE

1

Odpowiedzi

2009-10-29T18:10:00+01:00
X-miary niesione przez muła
y-miary niesione przez oślicę

x+1=2(y-1)
x-1=y+1
x=y+2
y+2+1=2(y-1)
y+3=2y-2
-y=-5
y=5
x=y+2
x=5+2
x=7

Spr.
x+1=2(y-1)
7+1=2(5-1)
8=8

x-1=y+1
7-1=5+1
6=6