1. Ogół wszystkich organizmów zamieszkujących określony obszar i powiązanych wzajemnymi zależnościami, nazywamy ..................
2. Ogół czynników nieożywionych środowiska, takich jak podłoże klimat, energia słoneczna i temp. które mają wpływ na organizmy żyjące w środowisku oraz ulegają zmianom pod wpływem organizmów żywych to ..............
3.podkreśl nazwy ekosystemów sztucznych : las równikowy, pole, sad, step , pustynia, park miejski, jezioro, staw, rafa koralowa, zalew.
4.podkreśl nazwy ekosystemów naturalnych : las równikowy, pole, sad, step , pustynia, park miejski, jezioro, staw, rafa koralowa, zalew.
5.Przykłady destruentów.
6. który łańcuch pokarmowy jest błędny ? A- trawa-owca-wilk B.dąb - gąsiennica - sikora C - mucha-pająk -jaszczurka D.borówka- mysz - lis
7. podaj łańcuch pokarmowy który ma 3 ogniwa występującego w środowisku wodnym
8. podaj łańcuch pokarmowy który ma 3 ogniwa występującego w środowisku ladowym

1

Odpowiedzi

2015-07-08T19:21:12+02:00
1 biocenoza
2 biotop
3
pole, sad,  park miejski, staw, zalew.

4
las równikowy, step, pustynia, jezioro, rafa koralowa
5
bakterie, grzyby, roztocza, pierścienice, niektóre owady 
6.c
7.
glony->płoć->czapla
8.
orzechy –> wiewiórka –> kuna 
6 3 6