Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • luu
  • Rozwiązujący
2010-03-25T16:06:04+01:00
Atomy pierwiastków łączących się w cząsteczki dążą do uzyskania konfiguracji walencyjnej helowca najbliższego im w układzie okresowym. Jeżeli w pobliżu siebie znajdą się atomy pierwiastków o dużej różnicy elektroujemności, czyli niemetal i metal, to dzięki wzajemnemu oddziaływaniu atom pierwiastka o małej elektroujemności odda jeden lub więcej elektronów walencyjnych, tworząc kation (jon dodatni), natomiast atom pierwiastka o dużej elektroujemności przyjmie je den lub więcej elektronów walencyjnych, tworząc anion (jon ujemny). Tworzenie kationów jest typową cechą metali, a tworzenie anionów jest typową cechą niemetali. Wszystkie kationy są mniejsze od atomów, z których powstały (chmura elektronowa jest bardziej zwarta), a aniony są zawsze większe od atomów, z których powstały (chmura elektronowa jest bardziej rozmyta). Kationy i aniony przyciągają się wzajemnie dzięki oddziaływaniu elektrostatycznemu, tworząc wiązanie jonowe,
  • 835
  • Początkujący
2010-03-25T16:15:19+01:00
Jony mogą być dodatnie i ujemne jon dodatni zwany jest kationem a jon ujemny anionem reszty kwasowej

HCL----H+ +CL-