Zamień jednostki:
a. -145(stopni)C= ..........K
b. 43(stopnie)C=............K
c.200K=..........C
d.355K=............C

Dla każdej wielkości fizycznej zapisz jej jednostkę:
a)energia wewnętrzna,
b)ciepło właściwe
c)ciepło parowania
d)ciepło
e)praca
f)ciepło topnienia

Dwie kulki o jednakowych masach i tej samej temperaturze początkowej podgrzano, dostarczając każdej z nich taką samą ilość ciepła. Porównaj ich temperatury końcowe, wiedząc, że pierwsza kulka jest wykonana z mosiądzu (c=377 J/kg*(stopień)C, a druga z glinu (c=902J/kg*(stopień)C:
a. temperatury końcowe obu tych kulek będą jednakowe,
b.temperatura końcowa pierwszej będzie wyższa niż drugiej
c.temperatura końcowa pierwszej będzie niższa niż drugiej,
d.nie można przepowiedzieć, która temperatura będzie wyższa.

Jeśli do ogrzania 2 kg wody o 5(stopni)C potrzeba około 42kJ ciepła, to do ogrzania 6 kg wody również o 5(stopni)C potrzeba:
a. 42kJ
b.84kJ
c.126kJ
d.168kJ.

2

Odpowiedzi

2010-03-25T16:17:56+01:00
A. -145(stopni)C= 128,15K
b. 43(stopnie)C= 316,15K
c.200K= -73,14998C
d.355K= 81,85C

) J - dżule
b)J-dżul / kg*K
c)nie wiem
d)stopnie C
e) J-dżule
f) nie wiem


5 3 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T17:41:25+01:00
Zad 1.
0°C = 273K

Zamień jednostki:
a). -145°C= 273K - 145K = 128K
b). 43°C= 273K + 43K = 316K
c). 200K= - 73°C
d). 355K= 82°C

zad 2.
Dla każdej wielkości fizycznej zapisz jej jednostkę:
a)energia wewnętrzna = J [dżul]
b)ciepło właściwe = J/kg*°C lub J/kg*K
c)ciepło parowania = J/kg
d)ciepło = J [dżul]
e)praca = J
f)ciepło topnienia J/kg


Zad 3.
Dwie kulki o jednakowych masach i tej samej temperaturze początkowej podgrzano, dostarczając każdej z nich taką samą ilość ciepła. Porównaj ich temperatury
końcowe, wiedząc, że pierwsza kulka jest wykonana z mosiądzu (c=377 J/kg*(stopień)C, a druga z glinu (c=902J/kg*(stopień)C:
a. temperatury końcowe obu tych kulek będą jednakowe,
b.temperatura końcowa pierwszej będzie wyższa niż drugiej
c.temperatura końcowa pierwszej będzie niższa niż drugiej,
d.nie można przepowiedzieć, która temperatura będzie wyższa.

przyjmijmy, że:
m = 2kg
T = 20°C
Q = 100J
Cm = 377 J/kg*°C
Cg = 902 J/kg*°C

Cw = Q/mΔT
377 = 100J/2kg*ΔT
377 = 50J/kg * ΔT / :50
T = 377J/kg*°C : 50 J/kg
T = 7,54°C

902 = 100J/2kg*ΔT
902 = 50J/kg * ΔT /:50
T = 902J/kg*°C : 50 J/kg
T = 18,04 °C

Odpowiedź: C - temperatura końcowa pierwszej będzie niższa niż drugiej.


zad 4.
Jeśli do ogrzania 2 kg wody o 5°C potrzeba około 42kJ ciepła, to do ogrzania 6 kg wody również o 5°C potrzeba:
a. 42kJ
b.84kJ
c.126kJ
d.168kJ.


m = 2kg
T = 5°C
Q = 42kJ = 42000J
Cw = Q/m*T
Cw = 42000J/2kg * 5°C
Cw = 42000J/10kg*°C
Cw = 4200J/kg*°C

Cw = 4200J/kg*°C
m = 6kg
T = 5°C
Q = ?
Cw = Q/m*T /* m*T
Q = Cw * m * T
Q = 4200J/kg*°C * 6kg * 5°C
Q = 126000J = 126 kJ

odpowiedź C.

pozdrawiam ;dd ;)
21 4 21