CHEMIA!!!!!!!!!

Tema:Prawo zachowania masy.

zad.1
Oblicz, ile gramów wodoru powstanie w wyniku reakcji rozkładu 36g wody.

zad.2
Do reakcji chemicznej użyto po 8g bromu i magnezu. Czy substraty przereagowały całkowicie? Oblicz masę produktu reakcji chemicznej.

Zadania na poziomie 1 gim.

1

Odpowiedzi

2010-03-25T17:00:06+01:00
Zad.1
Oblicz, ile gramów wodoru powstanie w wyniku reakcji rozkładu 36g wody.

2H2O -> 2H2 + O2
36u - 4u
36g - x
x = 4g

Od. W wyniku reakcji powstanie 4 g wodoru


zad.2
Do reakcji chemicznej użyto po 8g bromu i magnezu. Czy substraty przereagowały całkowicie? Oblicz masę produktu reakcji chemicznej.


Br2 + Mg = MgBr2

Po uzgodnieniu współczynników, widzimy, że substancje reagują w stosunku 1:1

160g(bromu, przypada na) - 24g (magnezu)

160g - 24g
8 g - xg
x= 1,2g - bromu przereagowało

1,2g + 8g = 9,2g

Odp. Przereagowało 1,2g bromu i 8g magnezu. Produkt waży 9,2g.


Mam nadzieję, że pomogłam ;)