1. W 100g czterdziestoprocentowej śmietany jest 2.6g węglowodanów. Ile węglowodanów zawiera 380g takiej śmietany?

2. Objętość budynku lub pomieszczenia nazywamy kubaturą. W pokoju o kubaturze 60m³ znajduję się 12,6m³ tlenu. Ile metrów sześciennych tlenu jest w klasie, której kubatura jest równa 153,6m³? Ułóż proporcję i oblicz.

3. Jedna pszczoła ma masę 200mg. Ile pszczół zrównoważy odważnik jedno-kilogramowy?

4. Na ułożenie podłogi potrzeba 620płytek o wymiarach 30cm x 40cm. Z ilu płytek o wymiarach 20cm x 30cm można ułożyć tę podłogę?

5. W czasie 5sekund kolarz przejechał 65 metrów. Ile kilometrów przejedzie z tą samą prędkością w ciągu 1 godziny?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T16:24:18+01:00
Zad.1
proporcja

jeżeli w 100g jest 2,6g
to w 380g jest x

rozwiązujemy na "krzyż"

x = (380 * 2,6) / 100
x = 988 / 100
x = 9,88g

ODP.: W 380g takiej śmietany jest 9,88g węglowodanów.


Zad.3
1kg=1000g
200mg=0.2g

1000g :0.2g=5000

odp. Potrzeba 5000 pszczół by zrównoważyć 1kg

Zad.4
620 x (30cm x 40cm)=744000cm²
20cm x 30cm=600cm²

744000cm² : 600cm²=1240

odp.Potrzeba 1240 płytek


Zad.5
65m : 5s = 13m/1s
13m*60s = 780m/1min
780*60s = 46800m = 46,8km.

Odp. Kolarz w ciągu godziny przejedzie 46,8km.
21 4 21
2010-03-25T16:39:58+01:00
1.
100g - 2,6g
380g - x
x = 380g*2,6g/100g = 9,88g

2.
60m³ - 12,6m³
153,6m³ - x
x = 153,6m³*12,6m³/60m³ = 32, 256 m³

3.
1 - 0,2 g
n - 1000 g
n = 1000g/0,2g = 5000

4.
744000/600 = 1240

5.
5 s - 65 m
3600 s - x
x = 65m * 3600s/5s = 46800m = 46,8 km
14 4 14