Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T17:06:33+01:00
Ma = A1*Z1 + A2 * Z2/100%
/ - kreska ułamkowa
Ma - masa atomu
A - liczba masowa
Z - zawartość procentowa danej odmiany izotopowej pierwiastka
Jest to wzór ogólny na masę atomową pierwiastka, odmian oczywiście może być więcej, my mamy dwie: zwykła cząsteczka wodoru i odmiana wodoru: deuter.

Deuter jest odmianą wodoru o liczbie masowej A=2
Natomiast wodór ma liczbę masową A=1

Zawartość procentowa:
dla deuteru co dziesiąta cząsteczka czyli 1/10, stąd
0,1*100% = 10%
100%-10% = 90 % - jest to Z dla wodoru o liczbie masowej A=1.

Po podstawieniu do wzoru:
Ma=2*10%+1*90%/100%=110%/100%=1,1
Masę atomową podajemy w u, więc wynosiłaby ona 1,1u.
12 4 12