Zad 1.
Dopasuj podane nazwy rzek do odpowiednich kontynentów.
amazonka,jangcy,missisipi,murray-darling,nil,wołga

afryka-
ameryka połnocna-
europa-

Zad 2.
Określ w której porze roku rzeki Azji-Wschodnio-Południowo niosą najwięcej wody.


help:**

2

Odpowiedzi

2010-03-25T16:29:44+01:00
Nil - Afryka
Wołga - Azja
Amazonka - Ameryka Południowa
Jangcy - Azja
Missisipi - Ameryka północna
Murray - Darling - Australia

wiosną
3 2 3
2010-03-25T16:32:10+01:00
Zad.1.
Europa: Wołga
Ameryka północna: Missisipi
Azja: Jangcy,
Ameryka południowa: Amazonka
Australia:Murray-Darling
Afryka: Nil
Zad.2.
W czasie roztopów śniegu w górach czyli na wiosnę
5 4 5