Odpowiedzi

2009-10-29T17:52:26+01:00
1.Problemy wyżywienia ludności najczęściej występują w krajach mało rozwiniętych, jak i ze względu na złe ukształtowanie terenu i warunki atmosferyczne. W krajach, gdzie dostęp do wody jest bardzo trudny, a rolnictwo bardzo słabo rozwinięte , przyczyną braku wyżywienia jest też natura. W krajach trudnej gospodarki i rolnictwa, kiedy nawiedzi je jakaś klęska żywiołowa bardzo trudno jest zebrać dostateczną ilość plonów na wyżywienie ludności. Inną przyczyną problemów żywieniowych są konflikty zbrojne, a także na skutek globalizacji i ubóstwa, któremu towarzyszy chroniczne niedożywienie. Rolnictwo jest podstawową i jedną z najstarszych dziedzin działalności człowieka. Wytwarza żywność pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz produkuje surowce dla wielu gałęzi przemysłu. Oparcie rolnictwa na procesach biologicznych odróżnia je od innych dziedzin gospodarczych.
Gdyby zebrać wszystkich głodujących ludzi na świecie, zaludniłby się mały kontynent, a liczba jego mieszkańców byłaby większa od ludności od nie jednego państwa. Jeden z raportów ONZ podaje, że obecnie na świecie głoduje około 800 mln ludzi. W każdej minucie na świecie umiera 57 dzieci z przyczyn niedożywienia. Więcej ludzi umarło z głodu w ostatnich pięciu latach, niż zostało zabitych w wyniku wojen lub rewolucji i morderstw. W wyniku głodu i niedożywienia na świecie w ciągu minuty umiera 76 istot ludzkich. W sumie co roku z powodu głodu umiera około 35 mln ludzi. Systematyczny wzrost ludności powoduje większe zapotrzebowanie na żywność. Obecna produkcja żywności w krajach wysoko rozwiniętych gwarantuje dostateczną ilość produktów żywnościowych dla całej ludzkości świata. Lecz ze względu na trudno dostępne miejsca świata w dużej ilości brakuje jedzenia, spowodowane jest to tym, iż do niektórych obszarów nie można dotrzeć środkami mechanicznymi, a w tych terenach gleba jest bardzo ciężka i bardzo trudno zebrać z niej dostateczną ilość plonów.


Mam nadzieje że dobrze..
jeśli dobrze daj znać ;)
1 1 1