Przetłumacz:
My town.
Dear Young Historiants Club,Here is my entry for your comperirion.
I livein a city.The population of my city is about 800 000.I like living here because my city isn't like other big cities in my contury.
It has a beautiful and very old historic centre.
There are the Old Town and Wawel Castle in the historic centre.They're great tourist attractions.The good thing about the city centre is that you can walk from one important sight to another and it's never a long distance between them.

Another good thing about my city is ihat you;re never bored here.Every day you can do many interesting things.My city has seventy-two historic churches,eighteen cinemas,thirteentheathers,thirty-eight museums,nine sports stadiums and a few swimming pools. There are two theatres only for children in my city.During some showings at the cinem children go on a trip to a Jurassic POark,to the Amazon rainforest or the blue whale's natural habitat.
TO NA JUTRO PLISSS SZUBKO NIEDŁUGO DODAM 2 CZĘŚĆ!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T16:38:29+01:00
Moje miasto.
Drogi Młody historyku,Tutaj jest moje wejście dla twojego comperirion.
Ja kocham miasto.Populacja mojego miasta jest około 800 000.Ja lubie życie tutaj, ponieważ moje miasto nie jest jak inne duże miasta w moim kraju.
To ma piękny i bardzo stary historyczny ośrodek.
Tam są Stare Miasto i Zamek na Wawelu w historycznym centrum.Oni są wielkimi turystycznymi atrakcjami.Dobra rzecz o miejskim centrum jest, że możesz pójść od jednego ważnego wzroku do innego i to nie jest nigdy długa odległość między nimi.

Inna dobra rzecz o moim mieście jest taka że ty nigdy sie nie będziesz nudził tutaj.Każdego dnia, możesz zrobić wiele interesujących rzeczy.Moje miasto ma siedemdziesiąt dwa historyczne kościoły,osiemnaście kin,trzynaście teatrów,trzydzieści osiem muzeów,dziewięc sportowych stadionów i kilka basenów. Są dwa teatry tylko dla dzieci w moim mieście.Podczas przedstawień w kinie dla dzieci udają się na wycieczkę do jurajskiego parku,do amazońskiego lasu tropikalnego albo naturalnego środowiska niebieskiego wieloryba.