Z.1
Pocisk o masie 0,5kg. przed uderzeniem w ziemny nasyp poruszał się z szybkością 500m/s i zagłębił się w nasypie na głębokość 0,5m. Jaka była średnia siła oporu gruntu dla pocisku?
Jaką pracę wykonała siła oporu?
Z.2
Na jaką wysokość wzniesie się kulka wyrzucona pionowo do góry z prędkością 6m/s?
Z.3
Ile razy jest większa energia potencjalna ciężkości ciała o masie 200kg. zawieszonego na wysokości 10cm od energii ciała o masie 0,2kg podniesionego na wysokość 100m?
Z.4
Jaką pracę należy wykonać aby ze stałą prędkością po poziomym torze przesunąć ciało o masie 5kg na odległość 20m? Współczynnik ciała wynosi 0,2

Pilne!!!!!!!
Dam naj!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T23:21:23+01:00
1
W=Fr=Ek=mv²/2
F=mv²/2r=125000N
2
Ek=Ep
mgh=mv²/2
h=v²/2g=36/20=1,8m
3
Ep₁/Ep₂=(m₁gh₁/m₂gh₂)=m₁h₁/(m₂h₂)=200*0,1/(0,2*100)=20/20=1

4

F=T
W=Fr=Tr T=mgf
W=mgfr=5*10*0,2*20=200J