Zapytano 1000 uczniów, jaki sposób spędzania sobotniego wieczoru lubią najbardziej. Wyniki ankiety przedstawiono w tabelce. Na jej podstawie sporządź kołowy diagram procentowy.
Rodzaj rozrywki: Liczba osób:
Oglądanie telewizji 250
Gry komputerowe 200
Czytanie książek i czasopism 50
Spotkania towarzyskie 150
Sport 100
Wyjście do kina, teatru itp. 150
inne 100

2

Odpowiedzi

2009-10-29T17:49:47+01:00
Oglądanie telewizji:

100 % - 1000
x % - 250

X= 100 % x 250/1000
X= 25000 % /1000
X=25 %

100% - 360°
25% - x°

X=25% x 360°/100%
X=90°

Gry komputerowe

100% - 1000
x% - 200

X= 100% x 200/ 1000
X= 20000% /1000
X= 20 %

100 % - 360°
20% - x°

X= 20% x 360°/100%
X= 72°

Czytanie książek i czasopism

100% - 1000
x% - 50

X= 100% x 50/1000
X= 5000/1000
X= 5 %

100% - 360°
5% - x°

X= 5% x 360°/ 100%
X= 18°

Spotkania towarzyskie

100% - 1000
x% - 150

X= 100% x 150/1000
X= 15000/1000
X= 15%

100% - 360°
15% - x°

X= 15% x 360°/ 100%
X= 54°

Sport

100% - 1000
x% - 100

X= 100% x 100/1000
X= 10000% /1000
X= 10%

100% - 360°
10% - x°

X= 10% x 360°/100%
X= 36°

Wyjście do kina ,teatru itp.

100% - 1000
x% - 150

X= 100% x 150 / 1000
X= 15000 %/1000
X= 15%

100% - 360°
15% - x°

X= 15% x 360° / 1000
X= 54°

Inne

100% - 1000
x% - 100

X= 100% x 100/1000
X=10%

100% - 360°
10% - x°

X= 10% x 360°/100%
X=36°


1 5 1
2009-10-29T17:51:22+01:00
1000 uczniów - 100%
250 ogl. tel. - x%
x=25%

1000 uczniów - 100%
200 gry komp. - y%
y=20%

1000 uczniów - 100%
50 czyt. ks.i czas. - w%
w=5%

1000 uczniów - 100%
150 spot. tow. - s%
s= 15%

1000 uczniów - 100%
100 sport - z%
z=10%

1000 uczniów - 100%
150 wyj.do kin. - p%
p=15%

1000 uczniów - 100%
100 inne - t%
t=10%

teraz aby to umieścić na kole trzeba przeliczyć jaką co ma miare??
1000 uczniów - 360°
250 ogl. tel. - x
x= 90°

1000 uczniów - 360°
200 gry komp. - y
y=72°

1000 uczniów - 360°
50 czyt. ks.i czas. - w
w=18°

1000 uczniów - 360°
150 spot. tow. - s
s=54°

1000 uczniów - 360°
100 sport - z
z=36°

1000 uczniów - 360°
150 wyj.do kin. - p
p=54°

1000 uczniów - 360°
100 inne - t
t=36°

teraz tylko narysować koło i pomierzyć kątomierzem i powpisywać ;P:))
1 5 1