Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T16:35:51+01:00
Dnia 22.12.2005 r. w czytelni szkolnej odbyły się Szkolne Obchody Dnia Fizyki. Były one odpowiedzią na obchodzony w 2005 r. Światowy Rok Fizyki. Obchody Roku Fizyki mają na celu upowszechnienie wiedzy o:
- dorobku fizyki i innych naukach wykorzystujących metody postępowania wypracowane przez fizykę
- podstawowych zjawiskach fizycznych obserwowanych wokół nas.

Rok 2005 jest setną rocznicą "cudownego roku" Alberta Einsteina. W roku tym opublikował on cztery legendarne artykuły naukowe, które miały zasadniczy wpływ
na współczesną fizykę, w tym:
- Teorię względności będącą podstawą wszystkich działów współczesnej fizyki, łącznie z kosmologią
- Teorię zjawiska fotoelektrycznego, prowadzącą do teorii kwantów
- Teorię ruchów Browna, uważaną za znaczący element termodynamiki statystycznej.

Szkolne Obchody Dnia Fizyki miały na celu przybliżenie uczniom znaczenia fizyki w życiu codziennym. Pokazane doświadczenia miały wyjaśnić podstawowe zjawiska fizyczne i wskazać wykorzystanie ich w naszym otoczeniu.

Nasze doświadczenia prezentowali uczniowie klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych. Wyrazili oni chęć udziału, przygotowali teoretyczne podstawy doświadczenia i wspólnie ze mną przećwiczyli demonstracje. W pokazach wykorzystałam przyrządy znajdujące się w naszej pracowni fizycznej oraz pożyczone od zaprzyjaźnionych nauczycieli fizyki. Uczniowie prezentowali "swoje" pokazy dwukrotnie. Pierwszy pokaz odbył się na drugiej i trzeciej godzinie lekcyjnej a drugi na czwartej i piątej godzinie lekcyjnej.

Na Szkolnych Obchodach Dnia Fizyki wykonaliśmy następujące doświadczenia:

1. Wahadło matematyczne
2. Siła elektrodynamiczna - Uczniowie udoskonalili zestaw szkolny i samodzielnie dorobili statyw, usprawniając działanie urządzenia.
3. Rozszerzalność liniowa i objętościowa
4. Budowa i właściwości lasera
5. Budowa i działanie silników
6. Kuferek elektrostatyczny
7. Elektroskop
8. Pompa próżniowa
9. Budowa, działanie i zastosowanie światłowodów
10. Jak włożyć jajko do butelki?

Przygotowany był również "Rezonans akustyczny". Niestety uczeń, który miał to przedstawić nie zgłosił się i doświadczenie wykonałam sama. Natomiast uczeń kl. I Bartłomiej B. samodzielnie wykonał "maszynkę do tatuażu". Uczeń nie zaprezentował urządzenia, ponieważ w tym dniu był chory.

Całość prowadził uczeń kl. I Michał O. Przygotował on ciekawostki z życia A. Einsteina, którymi przeplatał kolejne doświadczenia. Albert Einstein zasłynął również
z trafnych i celnych "powiedzonek". Najciekawsze z nich przytoczył Michał O. Oto niektóre z nich:

Jeśli a oznacza szczęście, to a=x+y+z gdzie x - praca, y - rozrywka, z - umiejętność trzymania języka za zębami.

Nie wiem na co będzie trzecia wojna światowa, ale czwarta będzie na pewno na maczugi.

Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota.

Tylko życie poświęcone innym jest warte przeżycia.

Znane są tysiące sposobów zabijania czasu, ale nikt nie wie, jak go wskrzesić.

Ważne jest by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Wystarczy, więc jeśli spróbujemy zrozumieć choć trochę tej tajemnicy każdego dnia. Nigdy nie trać świętej ciekawości. Kto nie potrafi pytać nie potrafi żyć.
2 1 2