Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T16:33:45+01:00
WNIOSEK

Wnoszę o interwencję w sprawie zwrotu laptopa oraz o przyznanie mi odszkodowania za rzeczywistą poniesioną szkodę, powstałą wskutek decyzji Urzędu Celnego.




UZASADNIENIE

Dnia .. stycznia 2010r. wracałem z konferencji naukowej w Mediolanie. Na lotnisku w Warszawie celnicy zarekwirowali mi z bagażu osobistego komputer typu laptop, żądając zgłoszenia go w deklaracji celnej jako przedmiotu wysokiej wartości. Odmówiłem zapłaty cła, ponieważ wyjeżdżając do Mediolanu złożyłem stosowne zaświadczenie, w którym zaznaczyłem fakt posiadania komputera osobistego jako narzędzia pracy naukowej. Przedmiotu tego nie zakupiłem za granicą, więc przy wwozie go z powrotem uznałem, że nie podlega on ocleniu. Następnego dnia, tj. .. stycznia 2010r. wystąpiłem do Urzędu Celnego o zwrot komputera. Jednak do tej pory nie otrzymałem go, mimo wielokrotnego odwoływania się od decyzji Urzędu Celnego. Powołując się na art. 190 Kodeksu Celnego uważam, że zostały naruszone moje prawa obywatelskie. W myśl tego artykułu miałem prawo do przewożenia w bagażu osobistym bez opłaty celnej komputera, wcześniej zgłoszonego zaświadczeniem, który nie stanowi ani ilości ani jakości handlowych.
W związku z powyższym wnoszę jak we wstępie.



Jak źle to przepraszam.