Odpowiedzi

2009-10-29T17:41:52+01:00
,,Podaj długości okręgów o średnicach:
1 5 2/3 4,2 3,14
Proszę o szybką odpowiedź ;)''

średnica = 2r , r-promień okręgu
L=2*pi*r (L-obwód, pi=3,14)

1)2r=1 => L=2*pi*1/2=pi=3,14
2)2r=5 => L=2*pi*5/2=5*pi=15,7
3)2r=2/3 => L=2*pi*2/6=4/6*pi=2,1
4)2r=4,2 => L=2*pi*2,1=4,2*pi=13,188
5)2r=pi => L=2*pi*(pi/2)=pi^2=9,86