UKŁADY RÓWNAŃ

1.Matka i córka mają obecnie 46 lat. Za 10 lat matka będzie 2 razy starsza od córki. Ile lat ma obecnie każda z nich?
2.Ile nalezy zmieszać 20% syropu cukrowego z 30% roztworem cukrowym aby otrzymać 12 kg roztworu o stęzeniu 25%?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T16:44:23+01:00
Matka x
córka y

y+x=46
(x+10)*2+x+10=66

y+x=46
2x+20+x+10=66

y+x=46\ *(-3)
3x=33

-3y-3x=138
3x=33


-3y=171\ -3
y=57