5. Jak zbudowana jest konstytucja?
a)wstęp, czyli .......
b)......,każdy zatytułowany
c)w obrębie rozdziałów tekst zapisany jest w (jak?).......... np.:..............

6. Jakie funkcje spełnia konstytucja?
Funkcje konstytucji:
- prawna - ........................
- polityczna (tu już mam wpisane)
- organizacyjna - ............
- prognostyczna (tu już mam)
- ...... - zapisy konstytuji gwarantują istnienie państwa prawa.
- ....... - zadaniem konstytucji jest wychowywanie obywateli w różnych strefach (odpowiedzialność, tolerancja).

7. Dokończ zdania
a) Konstytucja czyli ustawa .......
b) Konstytucja określa podstawy .... państwa, wyznacza ..... organów władzy, zawiera katalog ..... i ....... obywateli .
c) ......... jest uroczystym wstępem do konstytucji.
d) Nieformalna konstytucja I Rzeczypospolitej swój najpełniejszy wyraz znalazła w ........ henrykowskich.
e) Obecnie obowiązująca konstytucja została uchwalona przez ........... ............ w 1997 roku.
f)Trybunał ........ sprawdza, czy ustawy i inne akty prawne są zgone z ........., i rozstrzyga ......... kompetencyjne między organami państwa.
g)Obywatele mają prawo do .......... konstytucyjnej.
h)........ to umowa regulująca wzajemne stosunki państwa i Kościoła.
i)Władze publiczne w Polsce zachowują .......... w sprawie przekonań religijnych obywateli.

8. Przeczytaj preamburę (www.sejm.gov.pl - prawo) i odpowiedz na pytania:
a) Do jakich wartości odwołują się twórcy Konstytucji RP z 1997r.?
b) O jakichfaktach z historii Polski wspominają?
c) Do czego zobowiązują obywateli RP?

1

Odpowiedzi

2009-10-29T19:19:00+01:00
5.
a)wstęp czyli preambuła
b)artykuł(chyba)

7.
a)Konstytucja czyli ustawa zasadnicza
Reszty jednak nie wiem myślałam że więcej pomogę ...