Mam dokonac analizy trenu 6

Ucieszna moja śpiewaczko! Safo słowieńska!

Na którą nie tylko moja cząstka ziemieńska,

Ale i lutnia dziedzicznym prawem spaść miała!

Tęś nadzieję już po sobie okazowała,

Nowe piosnki sobie tworząc, nie zamykając

Ustek nigdy, ale cały dzień prześpiewając,

Jako więc lichy słowiczek w krzaku zielonym

Całą noc prześpiewa gardłkiem swym ucieszonym.

Prędkoś mi nazbyt umilkła! Nagle cię sroga

Śmierć spłoszyła, moja wdzięczna szczebiotko droga!

Nie nasyciłaś mych uszu swymi piosnkami,

I tę trochę teraz płacę sowicie łzami.

A tyś ani umierając śpiewać przestała,

Lecz matkę, ucałowawszy, takeś żegnała

"Już ja tobie, moja matko, służyć nie będę

Ani za twym wdzięcznym stołem miejsca zasiędę;

Przyjdzie mi klucze położyć, samej precz jechać,

Domu rodziców swych miłych wiecznie zaniechać."

To i czego żal ojcowski nie da serdeczny

Przypominać więcej, był jej głos ostateczny.

A matce, słysząc żegnanie tak żałościwe,

Dobre serce, że od żalu zostało żywe.
oto punkty ktorych musze sie stosowac :
1 kto? pod liryczny / rodzaj liryki
2 do kogo? adresat
3 o czym mowi opis
4 uczucia
5 srodki stylistyczne
kompozycja wersyfikacyjna
6 rymy
7 czy jest stroficzny czy stychiczny

1

Odpowiedzi

2010-03-25T16:43:37+01:00
Podmiot liryczny - autor tekstu
adresat- śpiewaczka,Safa słowieńska
opis mówi o śmierci Safy i pożegnaniu przed śmiercią z rodzicami
smutek, przygnębienie, zal, tęsknota, ból
epitety,przenosnie, apostrofa
rymy parzyste(aa,bb)
jest stroficzny